top of page

bedieninge

Ons almal het gawes en talente wat ons tot eer en verheerliking van God kan gebruik. Hoe? Word deel van ons bedieningspan. Kontak die leraar of kerkkantoor as jy by een of meer van hierdie bedieninge wil betrokke raak.

Afskeidsdiens-12.jpg
Bedieningspan (gasvryheid)

Baristas

Tee skink

Bedieningspan (erediens)

Klankoperateurs

Rekenaarsoperateurs

Hulp met kollekte

Barista Making Coffee To Go
Image by Rosie Sun
Jeug

Jeugmentors

Jeugaktiwiteite

Kampe

Inryflieks

Food Box
Skeppende hande
Holding Hands
Uitreike

Langtermyn

Korttermyn

Children Playing in Bouncy Castle
Noodspens
Colorful Knitting
CMR (Christelik Maatskaplike Raad) & CMR Kinderhuise (CYCC)
bottom of page